news_slouceni-768x430-1

Volby do školské rady

Oznámení č. j. ŠNM/775/2021

o volbách do školské rady ze dne 14. 05. 2021

K zajištění voleb členů školské rady v souladu se zněním § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a rovněž v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady přijatého jako Příloha č. 1 k usnesení Rady Královéhradeckého kraje zřídila ředitelka školy přípravný výbor ve složení:

                                    Mgr. Lenka Krausová

                                    Eva Šritrová

                                    Mgr. Lenka Šafaříková

Volby se uskuteční za účelem zvolení dvou zástupců pedagogických pracovníků a dvou zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.

Termín voleb:           14. 06. 2021

Místo a čas voleb:      Nové Město nad Metují, budova Králíček

                                               jídelna                                     7  – 12 hodin

                                               místnost vychovatelů             12 – 16 hodin

                                    Opočno

                                               ředitelna                                 10 – 13 hodin

                                               místnost vychovatelů             13 – 16 hodin

                                    Broumov        

                                               denní místnost, 3. patro            8 – 12 hodin

                                    SPŠ, OŠ – ČSA

                                               sborovna                                   7 – 12 hodin

                                    OŠ – Školní

                                               klubovna 1. patro                     7 – 12 hodin

Způsob hlasování      Tajné

Návrhy na kandidáty           Zástupci pedagogických pracovníků

  • kandidátka bude zveřejněna od 28. 05. 2021 na informační tabuli školy a na webových stránkách školy

Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

  • kandidátka bude zveřejněna od 28. 05. 2021 na informační tabuli školy a na webových stránkách školy

Výsledky voleb, případné vyhlášení opakování voleb, budou oznámeny 21. 06. 2021 na informační tabuli školy a webových stránkách školy.

V Novém Městě nad Metují dne 14. 05. 2021

Přípravný výbor a ředitelka školy:

PaedDr. Olga Talášková, vz. Mgr. Klára Barešová

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení do systému