Za příznivých epidemiologických podmínek proběhne formou

PŘIJÍMACÍHO POHOVORU 22. 4. 2021.

Uchazeči budou předem obeznámeni.

Přijímací zkoušky se u nás NEKONAJÍ.