Náhradní závěrečné zkoušky pro školní rok 2020/2021 – podzim 2021

Termín závěrečné zkoušky:

Ústní zkouška                    14. 9. 2021


Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 – jaro 2021

MŠMT vydalo dne 29. ledna 2021 Opatření k úpravě konání závěrečných zkoušek v roce 2021.

Závěrečnou zkoušku koná každý žák, který prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Rozhodnutím ředitelky školy, v souladu s rozhodnutím MŠMT, budou žáci konat praktickou zkoušku a ústní zkoušku. Jednotné zadání závěrečné zkoušky může být rozhodnutím ředitelky školy v nezbytné míře upraveno.

Termíny závěrečné zkoušky:

Praktická zkouška 10. – 11. 6. 2021

Ústní zkouška                    18. 6. 2021

Písemné zkoušky se nekonají