Obrázeasdfasfk1

Mgr. Lenka Krausová

Kontakt:

Telefon: +420 731 449 586

E-mail: lenka.krausova@skolynome.cz

Konzultační hodiny:

kdykoli po předběžné domluvě

Do pracovní náplně patří především tyto služby pro žáky:
 • Poskytování služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků.
 • Realizace krizových intervencí pro žáky a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize.
 • Poskytování psychologických služeb žákům v oblasti kariérového poradenství.
 • Skupinová a individuální práce se žáky zaměřená na techniky a hygienu učení.
 • Skupinová práce se žáky zaměřená na osobní rozvoj žáků.
 • Provádění diagnostiky sociálního klimatu ve třídách.
 • Realizace skupinových aktivit s cílem primární prevence, pokud se ve třídě jeví riziko vzniku (či přítomnosti) některého typu rizikového chování.
Do pracovní náplně patří především tyto služby pro zákonné zástupce:
 • Individuální konzultace v oblasti výchovy, vzdělávání a při výukových a výchovných problémech žáků.
 • Realizace krizových intervencí pro zákonné zástupce žáků a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize.
 • V případě potřeby zprostředkování kontaktů na další odborné pracovníky, zdravotnická či jiná poradenská zařízení.
 • Poskytování psychologických služeb zákonným zástupcům žáků v oblasti kariérového poradenství.

Služby školního psychologa jsou pro žáky školy a jejich zákonné zástupce poskytovány bezplatně.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se školní psycholog dozví v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů.