Obecný tvar pro emailovou adresu pro všechny zaměstnance školy: jmeno.prijmeni@skolynome.cz

Příjmení, jméno a titul

Funkce

Telefon

Mgr.  Barešová Klára

ředitelka školy

736 771 386

Mgr. Bílková Stanislava

zástupkyně ředitelky pro žáky se SVP

734 314 506

Mgr.  Bínová Naděžda

zástupkyně ředitelky pro SPŠ v Novém Městě n. M.

728 405 638

Mgr.  Holečková Hana

zástupkyně ředitelky pro odbornou školu v Novém Městě n. M.

731 443 915

Mgr.  Sobotková Pavlína

zástupkyně ředitelky pro odbornou školu v Novém Městě n. M.

731 443 913

Ing. Bc. Kouřímová Monika

zástupkyně ředitelky pro ZŠ

734 314 502

Košnar Valterová Kamila

zástupkyně ředitelky pro mimoškolní výchovu

731 443 912

Mgr. Krausová Lenka

školní psycholožka

731 449 586