Obecný tvar pro emailovou adresu pro všechny zaměstnance školy: jmeno.prijmeni@skolynome.cz

Příjmení, jméno a titul

Telefonní číslo

Funkce

Pracoviště

Bašová Marcela

601 365 525

vychovatelka

Nové Město nad Metují

Beranová Milada, Ing.

722 485 146

učitelka

Nové Město nad Metují

Bílková Stanislava, Mgr.

734 314 506

vedoucí oboru Pečovatel, Rodinka a Praktická škola dvouletá; výchovná poradkyně pro OŠ

Nové Město nad Metují

Brandejsová Ivana

732 675 562

asistentka pedagoga

Nové Město nad Metují

Cisárová Marcela

739 654 793

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Čerenkov Petr

725 472 197

učitel

Nové Město nad Metují

Firešová Eva

601 380 947

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Frimlová Štěpánka

731 443 920

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Havránková Martina

734 314 500

vedoucí vychovatelka

Nové Město nad Metují

Ducháčová Petra, Mgr.

702 021 459

vedoucí oboru Kuchař-číšník, Pekař, Cukrář 

Nové Město nad Metují

Hofmanová Jana, Ing.

731 443 914

asistentka pedagoga

Nové Město nad Metují

Hovorková Gabriela, Mgr.

739 631 794

učitelka

Nové Město nad Metují

Hovorková Julie

722 485 162

asistentka pedagoga

Nové Město nad Metují

Hrdina Miroslav

702 213 984

učitel odborného výcviku 

Nové Město nad Metují

Hrnčířová Jana, Mgr.

603 249 576

učitelka

Nové Město nad Metují

Hynková Miroslava, Mgr.

601 590 451

učitelka

Nové Město nad Metují

Chrtková Karin

601 380 949

učitelka odborného výcviku 

Nové Město nad Metují

Imlaufová Jana

725 903 839

asistentka pedagoga

Nové Město nad Metují

Janovská Věra

601 380 916

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Kárníková Marcela

725 903 830

učitelka odborného výcviku 

Nové Město nad Metují

Konečná Jana

601 590 450

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Kožešníková Alena

702 088 461

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Pavlíčková Šárka

702 088 463

asistentka pedagoga

Nové Město nad Metují

Petrová Ivana

732 271 073

asistentka pedagoga

Nové Město nad Metují

Plašilová Simona

601 380 924

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Remešová Lada

602 664 046

asistentka pedagoga

Nové Město nad Metují

Rousek Milan

601 380 921

učitel odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Smolová Stanislava

734 314 507

vychovatelka Kasárna

Nové Město nad Metují

Šrůtková Lenka

720 963 126

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Šubrt Michal, Bc.

736 539 761

učitel

Nové Město nad Metují

Ullwerová Yvona, Ing.

601 393 150

učitelka

Nové Město nad Metují

Vlčková Petra, Bc.

702 088 544

vychovatelka Kasárna

Nové Město nad Metují

Zemanová Gabriela

601 365 526

učitelka

Nové Město nad Metují