Obecný tvar pro emailovou adresu pro všechny zaměstnance školy: jmeno.prijmeni@skolynome.cz

Příjmení, jméno a titul

Telefonní číslo

Funkce

Barešová Markéta

606 707 923

učitelka odborného výcviku

Bartošová Hana, Bc.

725 399 914

učitelka teoretických předmětů 
a odborného výcviku

Bartošová Štěpánka

702 088 463

učitelka odborného výcviku

Bašová Jana, Mgr.

607 017 655

učitelka teoretických předmětů 

Beranová Milada, Ing.

722 485 146

učitelka teoretických předmětů 

Brandejsová Ivana

732 675 562

asistentka pedagoga

Cisárová Marcela

739 654 793

učitelka odborného výcviku

Čápová Hana

725 399 928

učitelka odborného výcviku

Čejchan Jiří

734 319 824

vedoucí učitel odborného výcviku 

Čejchanová Simona, Mgr.

736 539 761

učitelka teoretických předmětů 

Čerenkov Petr

725 472 197

učitel teoretických předmětů 

Dobeš Bohumír

607 018 104

učitel teoretických předmětů 
a odborného výcviku

Ducháčová Petra, Mgr.

702 021 459

vedoucí oborů Kuchař-číšník, Pekař, Cukrář 

Dvořáková Hana, Ing.

601 590 456

učitelka teoretických předmětů

Firešová Eva

601 380 947

učitelka odborného výcviku

Frimlová Štěpánka

731 443 920

učitelka odborného výcviku

Hejduková Ivana, Mgr.

603 867 764

vedoucí učitelka teoretických předmětů 

Hencl Jindřich

720 964 364

učitel odborného výcviku

Hitschfellová Věra

722 485 110

učitelka odborného výcviku

Hovorková Gabriela, Mgr.

739 631 794

učitelka teoretických předmětů 

Hovorková Julie

722 485 162

asistentka pedagoga

Hrdina Miroslav

702 213 984

učitel odborného výcviku 

Hrnčířová Jana, Mgr.

603 249 576

učitelka teoretických předmětů 

Hynková Miroslava, Mgr.

601 590 451

učitelka teoretických předmětů 

Chrtková Karin

601 380 949

učitelka odborného výcviku 

Imlaufová Jana

725 903 839

asistentka pedagoga

Janovská Věra

601 380 916

učitelka odborného výcviku

Kárníková Marcela

725 903 830

učitelka odborného výcviku 

Kodýdková Iveta

734 441 677

učitelka odborného výcviku

Konečná Jana

601 590 450

učitelka odborného výcviku

Kožešníková Alena

702 088 461

učitelka odborného výcviku

Kubečková Radka

 601 365 524

učitelka odborného výcviku

Macek Jaroslav

607 017 429

učitel odborného výcviku

Menecová Ivana

607 017 001

asistentka pedagoga

Moldavčuková Marie

602 664 046

asistentka pedagoga

Mrštilová Radka

601 590 449

asistentka pedagoga

Lexmanová Lucie

702 213 269

asistentka pedagoga

Obršálová Petra, DiS.

601 380 917

učitelka odborného výcviku

Petrová Ivana

732 271 073

učitelka odborného výcviku

Petříček Lukáš

734 314 504

učitel odborného výcviku

Poláčková Břendová Lenka

601 590 457

učitelka odborného výcviku

Pražáková Šárka

702 213 796

učitelka odborného výcviku

Rousek Milan

601 380 921

učitel odborného výcviku

Ruiderová Simona, Mgr.

601 380 922

učitelka teoretických předmětů

Svatoň Jiří

601 590 453

učitel odborného výcviku

Šrůtková Lenka

720 963 126

učitelka odborného výcviku

Ullwerová Yvona, Ing.

601 393 150

učitelka teoretických předmětů 
a odborného výcviku

Weber Pavlína

734 314 501

asistentka pedagoga

Vymetálková Martina

asistentka pedagoga

 

KONTAKTY – INTERNÁT, DOMOV MLÁDEŽE

Příjmení, jméno a titul

Telefonní číslo

Funkce

Bašová Marcela

601 365 525

vychovatelka Kasárna

Flídrová Martina

734 314 500

vedoucí vychovatelka

Kopecká Kamila

734 319 823

vychovatelka Hradčany

Smolová Stanislava

734 314 507

vychovatelka Kasárna

Sychra Martin, Mgr.

601 590 454

vychovatel Kasárna