Obecný tvar pro emailovou adresu pro všechny zaměstnance školy: jmeno.prijmeni@skolynome.cz

Příjmení, jméno a titul

Telefonní číslo

Funkce

 Pracoviště

Barešová Markéta

606 707 923

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Bartošová Hana, Bc.

725 399 914

učitelka teoretických předmětů 
a odborného výcviku

Nové Město nad Metují, Opočno

Bašová Jana, Mgr.

607 017 655

učitelka teoretických předmětů 

Nové Město nad Metují

Beranová Milada, Ing.

722 485 146

učitelka teoretických předmětů 

Nové Město nad Metují

Brandejsová Ivana

732 675 562

asistentka pedagoga

Nové Město nad Metují

Cisárová Marcela

739 654 793

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Čápová Hana

725 399 928

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují, Opočno

Čejchan Jiří

734 319 824

vedoucí učitel odborného výcviku 

Nové Město nad Metují, Opočno

Čejchanová Simona

736 539 761

učitelka teoretických předmětů 
a odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Čerenkov Petr

725 472 197

učitel

Nové Město nad Metují

Dobeš Bohumír

607 018 104

učitel teoretických předmětů 
a odborného výcviku

Nové Město nad Metují, Opočno

Ducháčová Petra, Mgr.

702 021 459

vedoucí oboru Kuchař-číšník, Pekař, Cukrář 

Nové Město nad Metují, Broumov

Dvořáková Hana, Ing.

601 590 456

učitelka teoretických předmětů

Nové Město nad Metují, Opočno

Felcman Dušan, Mgr.

601 590 448

učitel teoretických předmětů

Nové Město nad Metují, Opočno

Firešová Eva

601 380 947

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Frimlová Štěpánka

731 443 920

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Hejduková Ivana, Mgr.

603 867 764

vedoucí učitelka teoretických předmětů 

Nové Město nad Metují, Opočno

Hencl Jindřich

720 964 364

učitel odborného výcviku

Nové Město nad Metují, Opočno

Hitschfellová Věra

722 485 110

asistentka pedagoga

Nové Město nad Metují

Hovorková Gabriela, Mgr.

739 631 794

učitelka teoretických předmětů 

Nové Město nad Metují

Hovorková Julie

722 485 162

asistentka pedagoga

Nové Město nad Metují

Hrdina Miroslav

702 213 984

učitel odborného výcviku 

Nové Město nad Metují

Hrnčířová Jana, Mgr.

603 249 576

učitelka teoretických předmětů 

Nové Město nad Metují

Hynková Miroslava, Mgr.

601 590 451

učitelka teoretických předmětů 

Nové Město nad Metují, Broumov

Chmelařová Gabriela

602 664 046

učitelka odborného výcviku 

Nové Město nad Metují

Chrtková Karin

601 380 949

učitelka odborného výcviku 

Nové Město nad Metují

Imlaufová Jana

725 903 839

asistentka pedagoga

Nové Město nad Metují

Janovská Věra

601 380 916

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Kárníková Marcela

725 903 830

učitelka odborného výcviku 

Nové Město nad Metují

Kilarová Dana

 720967960

bezpečnostní pracovnice

Opočno

Kodýdková Iveta

734 441 677

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Konečná Jana

601 590 450

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Kožešníková Alena

702 088 461

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Kubečková Radka

 601 365 524

učitelka odborného výcviku

Broumov

Menecová Ivana

607 017 001

asistentka pedagoga

Nové Město nad Metují

Mrštilová Radka

601 590 449

asistentka pedagoga

Nové Město nad Metují

Obršálová Petra, DiS.

601 380 917

učitelka odborného výcviku

Broumov

Petrová Ivana

732 271 073

asistentka pedagoga

Nové Město nad Metují

Plašilová Simona

601 380 924

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Poláčková Břendová Lenka

601 590 457

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují, Opočno

Pražáková Šárka

702 213 796

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Rousek Milan

601 380 921

učitel odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Ruiderová Simona, Mgr.

601 380 922

učitelka teoretických předmětů

Nové Město nad Metují, Opočno

Svatoň Jiří

601 590 453

učitel odborného výcviku

Opočno

Šrůtková Lenka

720 963 126

učitelka odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Ullwerová Yvona, Ing.

601 393 150

učitelka teoretických předmětů 
a odborného výcviku

Nové Město nad Metují

Weber Pavlína

734 314 501

asistentka pedagoga

Opočno

 
KONTAKTY – INTERNÁT, DOMOV MLÁDEŽE

Příjmení, jméno a titul

Telefonní číslo

Funkce

Pracoviště

Bašová Marcela

601 365 525

vychovatelka Kasárna

Nové Město nad Metují

Flídrová Martina

734 314 500

vedoucí vychovatelka

Nové Město nad Metují

Kopecká Kamila

734 319 823

vychovatelka Hradčany

Nové Město nad Metují

Smolová Stanislava

734 314 507

vychovatelka Kasárna

Nové Město nad Metují

Sychra Martin, Mgr.

601 590 454

vychovatel Kasárna

Nové Město nad Metují