vp2

Výchovný poradce OŠ Nové Město nad Metují

Mgr. Stanislava Bílková

Kontakt:

Telefon: +420 734 314 506
E-mail: stanislava.bilkova@skolynome.cz

Pracoviště:

Školní 1377, místnost č. 207, 2. patro

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky:

po předběžné domluvě


Pro rodiče:
  • Vzdělávání a výchova žáků s poruchami chování a učení.
  • Vzdělávání a výchova žáků se zdravotním postižením a zdravotním omezením.
  • Uplatnění absolventů na trhu práce.
  • Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory.
  • Poskytování informací o školských a dalších poradenských zařízeních.
Pro žáky:
  • Neprospěch, neklasifikace.
  • Absence, záškoláctví.
  • Adaptační problémy ve škole.
  • Vztahové problémy ve třídním kolektivu.
  • Pomoc při řešení těžké životní situace.