Naše škola nabízí pronájem tělocvičny dalším subjektům i soukromým osobám. Pronájem je realizován ve všední dny v odpoledních a večerních hodinách. Po vzájemné domluvě lze využívat tělocvičnu i ve dnech volna.

Tělocvična se nachází na ulici Nádražní ul. v areálu OŠ v Opočně.

Tělocvičnu lze využít pro:

  • míčové hry a jiné prostorově náročné sporty, jako je košíková, volejbal, florbal
  • gymnastiku
  • běžné cvičení
  • aerobik
  • tanec
  • bojová umění
  • další aktivity
  • tenis

K dispozici je šatna, sprchy a WC.

Veškeré pronájmy probíhají na základě platných smluv, které uzavírá škola s nájemcem.

Cena pronájmu tělocvičny je 300 Kč za každých započatých 30 minut.

Další informace o možnostech a podmínkách pronájmu získáte u kontaktní osoby:

Správce nájmu:          Květa Kubíčková

Telefon:                       728 405 810

E-mail:                        kveta.kubickova@skolynome.cz