Odborná škola

Přihlášky ke studiu do všech nabízených oborů se podávají nejpozději do 1. března 2021 k rukám ředitelky školy.Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na sekretariát střední školy (Československé armády 376, Nové Město nad Metují) osobně nebo ji zaslat poštou.

UČEBNÍ OBORY, denní forma studia – do učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají.

Přijímací řízení se bude konat ve čtvrtek 22. dubna 2021 – prezenční formou, pouze za předpokladu dovolí-li to epidemiologické podmínky systému PES (informace o případném nekonání bude vyvěšena na stránkách školy)

Nabízené obory pro školní  rok 2021/2022:

 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – Kuchař – číšník
 • 29-51-E/01 Potravinářská výroba – Cukrář
 • 23-51-E/01 Strojírenské práce – Autoopravář
 • 23-51-E/01 Strojírenské práce – Zámečník – údržbář
 • 66-51- E/ 01 Prodavačské práce – Prodavač
 • 75-41- E/01 Pečovatelské služby – Pečovatel
 • 41-52- E/01 Zahradnické práce – Květinář – aranžér
 • 41- 55- E/01 Opravářské práce – Opravář zemědělských strojů
 • 69- 54 – E/01 Provozní služby – Rodinka
 • 29- 51- E/02 Potravinářské práce – Pekař
 • 78-62- C/02 Praktická škola dvouletá – Příprava pro život

Přihláška bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou také zveřejněny výsledky přijímacího řízení do jednotlivých oborů ve čtvrtek 22. dubna 2021.

Uchazeči obdrží informační dopis o dalším postupu, ve kterém bude výše zmiňované registrační číslo uvedeno.

Kritéria pro přijetí:

 • doložení splnění povinné školní docházky
 • doporučení lékaře
 • pro dvouleté učební obory – doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY (na přihláškách)

(dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických službách ve znění zákona č. 167/2012 Sb.)

Na obory označené kódem E a C, budou mít uchazeči na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

 

Kód oboru
vzdělání

Obor vzdělání

Název ŠVP

 

Pracoviště

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Délka studia

Forma studia

Ukončení studia

41-52-E/01

Zahradnické práce

Květinář – aranžér

Opočno

32

3

41-55-E/01

Opravářské práce

Opravář zemědělských strojů

Opočno

16

3

denní

výuční list

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

Kuchař – číšník

Opočno

Nové Město

Broumov

51

3

29-51-E/01

Potravinářská výroba

Cukrář

Nové Město

28

3

23-51-E/01

Strojírenské práce

Autoopravář

Opočno

32

3

23-51-E/01

Strojírenské práce

Zámečník – údržbář

Opočno

16

3

66-51-E/01

Prodavačské práce

Prodavač

Opočno

Broumov

32

3

75-41-E/01

Pečovatelské služby

Pečovatel

Nové Město

32

3

69-54-E/01

Provozní služby

Rodinka

Nové Město

22

2

29-51-E/02

Potravinářské práce

Pekař

Nové Město

Broumov

22

2

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

Příprava pro život

Nové Město

14

2

Závěrečná zkouška