news_slouceni-768x430-1

Střední průmyslová škola – distanční výuka

Milí žáci, vážení rodiče,

od pondělí 12. října 2020 do 25. října 2020  je omezena osobní přítomnost žáků ve školách. Toto se netýká praktického vyučování.

Dokázali jsme společně zvládnout období výuky na dálku ve 2. pololetí školního roku 2019-2020, nabyli jsme cenné zkušenosti a dovednosti, proto věříme, že budeme společně pokračovat ve vzdělávání nejlépe, jak umíme.

Škola je povinna ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem, žáci jsou povinni tímto způsobem se vzdělávat.

Rozvrh výuky je stanoven dle pevného rozvrhu s přihlédnutím k běžnému suplování.

Ke vzdělávání a komunikaci používáme následující systémy:

 1. Informačního systém Bakaláři (elektronická žákovská knížka pro komunikaci s rodiči a žáky) – informace o prospěchu, zprávy (Komens) – oznámení nejen třídního učitele, rozvrhy, omlouvání žáků…

https://skolynome.bakalari.cz/

 • Aplikace Google z prostředí G-Suite
  • Gmail – žáci ke komunikaci používají svoji vlastní školní e-mailovou adresu. Na tento e-mail jim chodí každá informace zapsaná učitelem z Classroomu,…
  • Classroom (Učebna) – k vytváření a spravování úkolů, poskytování zpětné vazby, distribuci výukových materiálů a snadné komunikaci se studenty
  • Meet – videokonference a sdílení obrazovky učitele se všemi žáky k výkladu nového učiva, opakování, konzultací,…

Učitelé zadají žákům jednotlivých předmětů úkoly, na kterých žáci pracují dle svých časových možností a následně je domluveným způsobem ve stanoveném termínu odevzdávají.

Učitelé jsou připraveni na konzultace a individuální podporu vám žákům.

Pokud učitel povede v rámci svého předmětu výuku formou videokonference, bude tato výuka časově zařazena do příslušné doby stanovené v rozvrhu hodin, zpravidla jednou týdně 45 minut. Žák má možnost domluvit si s učiteli individuální či skupinovou konzultaci.

Učitel žáky průběžně informuje o úrovni zvládnutí učiva, oceňuje úspěchy, upozorňuje na nedostatky a vede žáka k jejich odstranění a k sebehodnocení

Práce žáků je hodnocena, hodnotí se motivace žáků k učení, získání nových znalostí a dovedností

Pro omlouvání absencí platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za neomluvenou absenci, pokud s vámi rodiči nebo se žákem učitel nedohodl jiný způsob zapojení se do výuky. Pokud žák neodevzdává práce ve stanoveném termínu a neprokazuje snahu o plnění pokynů, jedná se o neomluvenou absenci.

Našim společným cílem je, aby nikdo nezůstal mimo systém výuky na dálku a aby každý pracoval přiměřeně svým možnostem a schopnostem.  Rodiče, prosíme, buďte nápomocni svým dětem, poskytněte jim dobré pracovní prostředí. Vy, naši žáci, prosíme, pracujte pravidelně, poctivě, neodesílejte opsané úkoly, škodili byste především sami sobě. Nebuďte stále u počítače, myslete na zdravý životní styl. Komunikujte, o problémech nám dejte vědět a společně to zvládneme.

Pevné zdraví, hodně sil a energie!

Desatero online komunikace

 1. Na oline konzultaci (videokonferenci) se přihlásím včas, za případný pozdní příchod se omluvím.
 2. Na začátku online konzultace pozdravím a identifikuji se.
 3. Na začátku online konzultace vypnu mikrofon a webkameru.
 4. Pokud mohu, zapnu mikrofon nebo webkameru pouze na žádost vyučujícího.
 5. Na konci online konzultace se rozloučím.
 6. Předem známou neúčast na online konzultaci nahlásím vyučujícímu.
 7. Případnou neúčast na online konzultaci budu omlouvat s uvedením patřičného důvodu.
 8. Práce do školy budu odesílat pouze ze školního mailu.
 9. Do mailu budu psát předmět, v textu stručně popíšu sdělení a podepíšu se.
 10. Za datum a čas odevzdání bude brán datum, kdy byl mail doručen na poštovní server vyučujícího.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení do systému