Pečovatel

Kód oboru

75-41-E/01

Název oboru

Pečovatelské služby

Školní vzdělávací program

Pečovatel

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list