Květinář - aranžér

Kód oboru

41-52-E/01

Název oboru

Zahradnické práce

Školní vzdělávací program

Květinář-aranžér

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list