Kód oboru

41-52-E/01

Název oboru

Zahradnické práce

Školní vzdělávací program

Květinář-aranžér

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list

 

 

Obor je vhodný pro chlapce a dívky a poskytuje střední vzdělání s výučním listem. Žáci získají všeobecné, odborné a praktické dovednosti, které jsou potřebné pro výkon povolání v zahradnictví.

V rámci odborného výcviku se naučí pracovní činnosti zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování květin, okrasných a ovocných dřevin, sadovnických výpěstků a práce při množení, výsadbě, ošetřování, hnojení a pěstování rostlin
ve volné půdě i ve sklenících.

Osvojí si údržbu a zakládání sadovnických úprav a zhotovování běžných vazačských výrobků.

Učí se základy botaniky, rozdělení rostlin, poznávání květin, zeleniny a ovoce. Seznamují se s základy estetiky,  úpravou i ošetřováním  květin.

Na odborném výcviku pracují na školním pracovišti nebo v zahradnictvích
a v květinových prodejnách.

Tento obor je finančně podporován Královéhradeckým krajem a žáci získávají motivační příspěvek.

Žáci mají možnost získat zdarma oprávnění pro řízení motorových vozidel skupiny B.

Absolventi oboru získají kvalifikaci pracovníka, který je zaměřen na výkon povolání
v oblasti  zahradnictví, sadovnictví, květinářství a aranžování květin.

    • Splnění povinné školní docházky.
    • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
    • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

  • Informace o závěrečné zkoušce ZDE.

Předmět / ročník

I

II

III

ŠVP

Všeobecně vzdělávací předměty

6

6

6

18

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

Občanská výchova

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

Práce s počítačem

1

1

1

3

Odborné předměty

24

27

27

78

Květinářství

2

1

2

5

Vazačství

2

1

2

5

Zahradnictví

2

2

2

6

Motorová vozidla

0

2

0

2

Odborný výcvik

18

21

21

60

Celkem

30

33

33

96

Poznámka:

V rámci týdne probíhá 2 dny teoretické a 3dny odborné vzdělávání.