Kuchař - číšník

S ŘEMESLEM DO ŽIVOTA

Kód oboru

65-51-E/01

Název oboru

Stravovací a ubytovací služby

Školní vzdělávací program

Kuchař – číšník

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list