Opravář zemědělských strojů

Kód oboru

41-55-E/01

Název oboru

Opravářské práce

Školní vzdělávací program

Opravář zemědělských strojů

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list