Kód oboru

41-55-E/01

Název oboru

Opravářské práce

Školní vzdělávací program

Opravář zemědělských strojů

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list

 

 

Obor je vhodný především pro chlapce a poskytuje střední vzdělání s výučním listem. Žáci získají všeobecné, odborné a praktické dovednosti, které jsou potřebné pro výkon povolání v opravárenských podnicích.

Žáci provádí montážní práce, opravy, seřízení a údržbu strojů a zařízení používaných v zemědělství. V rámci odborného výcviku se naučí činnosti spojené s prací
v opravárenských dílnách, pneuservisech, ruční zpracování kovů, základy strojního obrábění kovů, výměnu pneumatik včetně vyvažování kol.

Naučí se postupy při doplnění a výměně provozních kapalin, výměnu brzdového obložení a další jednoduché úkony spojené s opravou motorových vozidel.

Osvojí si návyky spojené s BOZP a hygienické předpisy, které jsou nezbytné pro práce
v opravářských dílnách. Odborný výcvik probíhá ve školních dílnách.

Žáci mají možnost získat zdarma oprávnění pro řízení motorových vozidel skupiny T.

Absolventi oboru získají kvalifikaci pracovníka, který je zaměřen na výkon povolání
v  oblasti zemědělského opravárenství.

Splnění povinné školní docházky.

Splnění zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).

Přijímací zkoušky se nekonají.

  • Informace o závěrečné zkoušce ZDE.

Předmět / ročník

I

II

III

Celkem

Všeobecně vzdělávací předměty

6

6

6

18

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

Občanská výchova

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

Práce s počítačem

1

1

1

3

Odborné předměty

24

27

27

78

Zemědělské technologie

0

0

1

1

Základy strojnictví

2

0

0

2

Odborné kreslení

1

0

0

1

Stroje a zařízení

1

2

3

6

Technologie oprav

2

2

2

6

Motorová vozidla

0

2

0

2

Odborný výcvik

18

21

21

60

Celkem

30

33

33

96

Poznámka:

V rámci týdne probíhá 2 dny teoretické a 3dny odborné vzdělávání.