Kód oboru

23-51-E/01

Název oboru

Strojírenské práce

Školní vzdělávací program

Zámečník – údržbář

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list

 

Obor je vhodný především pro chlapce a poskytuje střední vzdělání s výučním listem. Žáci získají všeobecné, odborné a praktické dovednosti, které jsou potřebné pro výkon povolání ve strojírenství a službách.

Provádí montážní a údržbářské práce, ruční zpracování kovů, základy strojního obrábění kovů.

Vyrábí a montuje podle technické dokumentace.

Osvojí si návyky spojené s BOZP a hygienické předpisy, které jsou ve  strojírenství nezbytné. Odborný výcvik probíhá ve školních dílnách.

Tento obor je finančně podporován Královéhradeckým krajem a žáci získávají motivační příspěvek.

Žáci mají možnost získat zdarma oprávnění pro řízení motorových vozidel skupiny B.

Absolventi oboru získají kvalifikaci pracovníka, který je zaměřen na výkon povolání
v  oblasti strojírenství, případně při údržbě bytového fondu.

Splnění povinné školní docházky.

Splnění zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).

    Přijímací zkoušky se nekonají.

  • Informace o závěrečné zkoušce ZDE.

Předmět / ročník

I

II

III

Celkem

Všeobecně vzdělávací předměty

6

6

6

18

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

Občanská výchova

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

Práce s počítačem

1

1

1

3

Odborné předměty

24

27

27

78

Odborné kreslení

1

0

0

1

Stroje a zařízení

1

2

2

5

Strojírenská technologie

2

0

1

3

Technologie

2

2

3

7

Motorová vozidla

0

2

0

2

Odborný výcvik

18

21

21

60

Celkem

30

33

33

96

Poznámka:

V rámci týdne probíhá 2 dny teoretické a 3dny odborné vzdělávání.