Zámečník - údržbář

Kód oboru

23-51-E/01

Název oboru

Strojírenské práce

Školní vzdělávací program

Zámečník – údržbář

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list