2522847

Upozornění pro rodiče žáků 1. ročníků

Vážení rodiče, milí žáci,

v předešlých dnech jste od nás dostali zvací dopis na slavnostní zahájení školního roku.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a vzhledem k zachování co nejvyšší bezpečnosti Vašeho zdraví, zdraví Vašich dětí i nás pedagogického sboru přistupujeme k následujícím změnám.

Upouštíme od hromadného slavnostního zahájení a převezmeme si Vaše děti v prostorách vstupu školy v původně dohodnutém čase. Ve třídách budou Vašim dětem předány potřebné informace a převezmeme si od nich vyplněné formuláře (léky, dotazník, poslední dvě ročníková vysvědčení, výpis ze zdravotní dokumentace,…). Zároveň vybereme finance spojené se zahájením studia. Věnujte prosím náležitou pozornost dokumentům, které obdrží Vaše děti k podpisům.

Velice Vám děkujeme za shovívavost a pochopení, že nemůžeme umožnit Vaši osobní přítomnost v budově školy.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení do systému