Rodinka

Kód oboru

69-54-E/01

Název oboru

Provozní služby

Školní vzdělávací program

Rodinka

Délka a forma studia

dvouleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list