Kód oboru

69-54-E/01

Název oboru

Provozní služby

Školní vzdělávací program

Rodinka

Délka a forma studia

dvouleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list

 

 

Obor je vhodný pro dívky i chlapce a poskytuje střední vzdělání s výučním listem. Příprava žáků oboru je organizována jako dvouleté studium.

Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, manuálních dovedností potřebných k vykonávání povolání.

Během studia žáci získají všeobecné znalosti v oblasti sociálně komunikativní,
v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu.

Splnění povinné školní docházky.

Splnění zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Absolvent se uplatní při úklidu v cizí domácnosti, ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách apod. Vykonává pomocné služby v domácnosti klienta.

Provádí pomocné práce při přípravě pokrmů. Zvládne šití bytových doplňků, praní
a žehlení prádla, opravy prádla a jednoduchých oděvů. 

  • Informace o závěrečné zkoušce ZDE.
  • Informace o přijímacím řízení ZDE.