Prodavač

Kód oboru

66-51-E/01

Název oboru

Prodavačské práce

Školní vzdělávací program

Prodavač

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list