Kód oboru

66-51-E/01

Název oboru

Prodavačské práce

Školní vzdělávací program

Prodavač

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list

 

 

Obor je vhodný pro dívky i chlapce a poskytuje střední vzdělání s výučním listem.

Žáci získají všeobecné, odborné a praktické dovedností, které jsou potřebné pro výkon povolání pomocného prodavače v obchodě.

Žáci se v rámci odborného výcviku naučí činnosti spojené s prací prodavače v maloobchodních jednotkách, kulturní a odbornou obsluhu zákazníka, jednání s jednotlivými skupinami zákazníků, zásady vyrovnávání a skladování zboží v obchodě, naučí se rozeznávat jednotlivé druhy zboží a vhodně je doporučit zákazníkovi.

Naučí se základní práci s pokladnou, základy aranžování zboží v obchodě a seznámí se s aranžérským písmem.

Osvojí si návyky spojené s BOZP a hygienické předpisy, které jsou nezbytné pro pracovníka s potravinami.

Odborný výcvik probíhá v prodejnách, kde se žák přímo setkává s reálným prostředím

Absolventi oboru se uplatní zejména jako pomocní prodavači v maloobchodních prodejnách.

Splnění povinné školní docházky.

Splnění zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).

Přijímací zkoušky se nekonají.

  • Informace o závěrečné zkoušce ZDE.

Předmět / ročník

I

II

III

Celkem

Všeobecně vzdělávací předměty

6

6

6

18

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

Občanská výchova

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

Práce s počítačem

1

1

1

3

Odborné předměty

24

27

27

78

Zbožíznalství

3

3

3

9

Obchodní provoz

1

2

2

5

Psychologie prodeje

1

1

1

3

Propagace

1

0

0

1

Odborný výcvik

18

21

21

60

Celkem

30

33

33

96

Poznámka:

V rámci týdne probíhá 2 dny teoretické a 3dny odborné vzdělávání.