Kód oboru

66-51-E/01

Název oboru

Prodavačské práce

Školní vzdělávací program

Prodavač

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list

 

 

Obor je vhodný pro dívky i chlapce a poskytuje střední vzdělání s výučním listem.

Žáci získají všeobecné, odborné a praktické dovedností, které jsou potřebné pro výkon povolání pomocného prodavače v obchodě.

Žáci se v rámci odborného výcviku naučí činnosti spojené s prací prodavače v maloobchodních jednotkách, kulturní a odbornou obsluhu zákazníka, jednání s jednotlivými skupinami zákazníků, zásady vyrovnávání a skladování zboží v obchodě, naučí se rozeznávat jednotlivé druhy zboží a vhodně je doporučit zákazníkovi.

Naučí se základní práci s pokladnou, základy aranžování zboží v obchodě a seznámí se s aranžérským písmem.

Osvojí si návyky spojené s BOZP a hygienické předpisy, které jsou nezbytné pro pracovníka s potravinami.

Odborný výcvik probíhá v prodejnách, kde se žák přímo setkává s reálným prostředím

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních, pobytových a terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.

  • Splnění povinné školní docházky.
  • Splnění zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
  • Přijímací zkoušky se nekonají.

Informace o závěrečné zkoušce ZDE.