Kód oboru

78-62-C/02

Název oboru

Praktická škola dvouletá

Školní vzdělávací program

Příprava pro život

Délka a forma studia

dvouleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

závěrečné vysvědčení

 

 

Příprava žáků tohoto oboru je organizována jako dvouleté studium. Jedná se o denní studium, které je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky.

Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků
a pracovních postupů, potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností.

V rámci praktického vyučování se učí připravovat jednoduché pokrmy a nápoje, tvoří v keramické dílně, ve školní prádelně se učí pečovat o prádlo, prát a žehlit, v šicí dílně se naučí základům ručního i strojového šití.

Splnění povinné školní docházky.

Splnění zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích v chráněných pracovištích.

  • Informace o přijímacím řízení ZDE.