Příprava pro život - praktická škola

Kód oboru

78-62-C/02

Název oboru

Praktická škola dvouletá

Školní vzdělávací program

Příprava pro život

Délka a forma studia

dvouleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

závěrečné vysvědčení