zkouska.jpg__600x350_q85_crop_subsampling-2_upscale

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 pro uchazeče cizince (UA)

V souvislosti s přijetím zákona č. 67/2022 Sb., ze dne 21.3.2022, o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, mohou uchazeči cizinci podat přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou do 5. dubna 2022.

Do učebních oborů mohou uchazeči cizinci podat přihlášku do 8. dubna 2022.

Kritéria a podmínky přijetí jsou stanoveny zákonem č. 67/2022 Sb., ze dne 21.3.2022.

V případě „uchazeče cizince“ se jedná pouze a výlučně o osoby:

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, prokazují se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany;
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, které se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou, prokazují se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení do systému