Proč studovat u nás

 • bezplatné vzdělávání
 • vybavení základními osobními ochrannými prostředky – pracovní oděv, pracovní rukavice, obuv, pokrývka hlavy atd.
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • bezplatné odborné kurzy k rozšíření kvalifikace
  • řidičské oprávnění skupiny B
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti při praktickém vyučování
 • finanční podpora vybraných oborů středního vzdělávání s výučním listem Královéhradeckým krajem, až 22 000 Kč za dobu studia (Autoopravář, Zámečník – údržbář, Květinář – aranžér)
 • poradenské služby pedagogicko-psychologického poradenství
 • vysokorychlostní připojení k internetu a vybavenost školy počítačovou technikou
 • účast v soutěžích odborných dovedností a vědomostí
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem
 • stravování ve školní jídelně v areálu školy
 • ubytování hotelového typu na domově mládeže
 • vlastní tělovýchovné zařízení

 

Termíny dne otevřených dveří: 20. a 21. 11. 2020, 22. 1. 2021