Charakteristika studijního oboru:

Obor je vhodný pro chlapce a dívky a poskytuje střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Žáci se během studia důkladně seznámí s problematikou počítačového designu a multimédií.

Dále získají znalosti a dovednosti z oboru informačních technologií, zejména při využití kancelářských aplikací, praktické instalace a nastavení operačních systémů, budou konfigurovat a realizovat počítačové sítě.

Budou se hlouběji věnovat problematice zpracování grafiky, zvuku a videa (např. Adobe Photoshop, 3D Studio Max, Pinnacle Studio).

Navrhnou, vytvoří a nakonfigurují dynamické webové stránky. Naučí se instalovat a spravovat redakční systémy.

Naučí se vytvářet grafické a konzolové aplikace pomocí objektově orientovaného jazyka C# a Java.

Možnosti uplatnění absolventů

Uplatnění v praxi:

Programátor webových aplikací,  IT pracovník v grafických studiích, v odděleních marketingu a propagace, a také jako správce IT a počítačových sítí.

Možnosti dalšího studia:

Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším studiu informatických a technických oborů na vysokých školách.

Přijímací podmínky:

Splněná povinná školní docházka.

Absolvování jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.