Kód oboru

29-51-E/02

Název oboru

Potravinářské práce

Školní vzdělávací program

Pekař

Délka a forma studia

dvouleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list

 

 

Obor je vhodný pro dívky i chlapce a poskytuje střední vzdělání s výučním listem. Příprava žáků oboru je organizována jako dvouleté studium.

Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, manuálních dovedností potřebných k vykonávání povolání pekař.

Během studia se žáci v rámci odborného výcviku naučí jednoduché činnosti při výrobě potravinářských výrobků, těst, hmot, náplní, polev, chleba, běžného pečiva, trvanlivého pečiva a cukrovinek.

Splnění povinné školní docházky.

Splnění zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).

    Přijímací zkoušky se nekonají.

 

Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při vykonávání jednoduchých pekařských činností v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých a malých pekárnách a obchodních zařízeních.

Zpracovává suroviny a vyrábí běžný pekařský sortiment.

Uplatní se také při obsluze a jednoduché údržbě strojů a zařízení v potravinářské výrobě.  Uplatnění je možné i v potravinářském prodeji.

  • Informace o závěrečné zkoušce ZDE.
  • Informace o přijímacím řízení ZDE.