Pekař

Kód oboru

29-51-E/02

Název oboru

Potravinářské práce

Školní vzdělávací program

Pekař

Délka a forma studia

dvouleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list