Kód oboru

29-51-E/02

Název oboru

Potravinářské práce

Školní vzdělávací program

Pekař

Délka a forma studia

dvouleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list

 

Obor je vhodný pro dívky i chlapce a poskytuje střední vzdělání s výučním listem. Příprava žáků oboru je organizována jako dvouleté studium.

Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, manuálních dovedností potřebných k vykonávání povolání pekař.

Během studia se žáci v rámci odborného výcviku naučí jednoduché činnosti při výrobě potravinářských výrobků, těst, hmot, náplní, polev, chleba, běžného pečiva, trvanlivého pečiva a cukrovinek.

Splnění povinné školní docházky.

Splnění zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).

Přijímací zkoušky se nekonají.

 

Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při vykonávání jednoduchých pekařských činností v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých a malých pekárnách a obchodních zařízeních.

Zpracovává suroviny a vyrábí běžný pekařský sortiment.

Uplatní se také při obsluze a jednoduché údržbě strojů a zařízení v potravinářské výrobě.  Uplatnění je možné i v potravinářském prodeji.

  • Harmonogram-ZZ-září-prosinec-2019 ZDE.
  • příloha_781724152_4_005a_ochrana_zdraví_PZ_MZ_ZZ_ABS_FIN ZDE.
  • příloha_čestné_prohlášení-CZ ZDE.
  • termíny-MZ-ZZ-2020-K ZDE.
  • web-termíny-závěrečných-zkoušek ZDE.