Obor umístěn v Opočně

Obor je vhodný pro dívky i chlapce a poskytuje střední vzdělání s výučním listem.

Příprava žáků oboru je organizována jako tříleté studium. Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, manuálních dovedností potřebných k vykonávání povolání pečovatel.  Během studia se žáci v rámci odborného výcviku učí přípravě pokrmů, praní, žehlení, spravování a šití prádla, úklidu. Na smluvních pracovištích, v zařízeních sociálních služeb, se seznamují s přímou i nepřímou péčí o klienty.

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních, pobytových a terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.

Kód oboru

75-41-E/01

Název oboru

Pečovatelské služby

Školní vzdělávací program

Pečovatel

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list

 

 

 • Obor je vhodný pro dívky i chlapce.
 • Obor poskytuje střední vzdělání s výučním listem.
 • Příprava žáků oboru je organizována jako tříleté studium.
 • Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, manuálních dovedností potřebných k vykonávání povolání pečovatel.
 • Během studia se žáci v rámci odborného výcviku učí přípravě pokrmů, praní, žehlení, spravování a šití prádla, úklidu.
 • Na smluvních pracovištích, v zařízeních sociálních služeb, se seznamují s přímou i nepřímou péčí o klienty.
  • Splnění povinné školní docházky.
  • Splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).
  • Přijímací zkoušky se nekonají.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

 • Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních, pobytových a terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.
 • Informace o závěrečné zkoušce ZDE.
 • Informace o přijímacím řízení ZDE.