Pečovatel

Obor umístěn v Opočně

Obor je vhodný pro dívky i chlapce a poskytuje střední vzdělání s výučním listem.

Příprava žáků oboru je organizována jako tříleté studium. Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, manuálních dovedností potřebných k vykonávání povolání pečovatel.  Během studia se žáci v rámci odborného výcviku učí přípravě pokrmů, praní, žehlení, spravování a šití prádla, úklidu. Na smluvních pracovištích, v zařízeních sociálních služeb, se seznamují s přímou i nepřímou péčí o klienty.

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních, pobytových a terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.

Kód oboru

75-41-E/01

Název oboru

Pečovatelské služby

Školní vzdělávací program

Pečovatel

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list