Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují se zavazuje udržovat tento web v aktuálním a přesném stavu. Pokud se přesto setkáte s něčím, co je nesprávné nebo zastaralé, ocenili bychom, kdybyste nás o tom mohli informovat. Uveďte, kde na webu se nachází tato informace. Podíváme se na to co nejdříve. Vaši odezvu zašlete e-mailem na adresu: sekretariat@skolynome.cz.

Nezodpovídáme za ztráty v důsledku nepřesností nebo neúplnosti ani za ztráty vyplývající z problémů způsobenými nebo souvisejícími s šířením informací prostřednictvím internetu, jako jsou výpadky nebo přerušení. Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. Za jakékoli ztráty, které vzniknou v důsledku použití dat, rad nebo nápadů poskytnutých společností Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují nebo jejím jménem prostřednictvím této webové stránky, Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují nenese žádnou odpovědnost.

Odpovědi a dotazy týkající se ochrany soukromí zaslané e-mailem nebo pomocí webového formuláře budou zpracovány stejným způsobem jako dopisy. To znamená, že od nás můžete očekávat odpověď nejpozději do 1 měsíce. V případě složitých požadavků vás budeme informovat do 1 měsíce, jestli potřebujeme maximální lhůtu 3 měsíce.

Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší odezvou nebo žádostí o informace, budou použity pouze v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují vynaloží veškeré přiměřené úsilí na ochranu svých systémů před jakoukoli formou nezákonného použití. Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují musí za tímto účelem zavést vhodná technická a organizační opatření, mimo jiné s ohledem na stav moderních technologií. Nezodpovídá však za jakoukoli ztrátu, přímou a/nebo nepřímou, kterou utrpěl uživatel webové stránky, a která vznikne v důsledku protiprávního používání jejích systémů třetí stranou.

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které nebo ze kterých vytvořen hypertextový odkaz nebo jiný odkaz. Na produkty nebo služby nabízené třetími stranami se vztahují platné podmínky těchto třetích stran.

Naši zaměstnanci vynakládají veškeré úsilí, aby zajistili dostupnost našich webových stránek a neustále je zlepšovali. Také pro lidi, kteří používají speciální software z důvodu zdravotního postižení.

Tato webová stránka je proto vytvořena v souladu s pokyny WCAG 2.1 úrovně AA. Tyto pokyny jsou mezinárodně uznávanými dohodami o přístupnosti, udržitelnosti, zaměnitelnosti a zjistitelnosti webových stránek.

Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu této webové stránky jsou svěřena společnosti Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují nebo třetím stranám, které obsah umístily samy, nebo od nichž Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují získala uživatelskou licenci.

Kopírování, šíření a jakékoli jiné použití těchto materiálů není dovoleno bez písemného souhlasu Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, s výjimkou a pouze pokud není v právních předpisech stanoveno jinak (například právo citovat), pokud konkrétní obsah nestanoví jinak.

Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy s přístupností webu, neváhejte nás kontaktovat.