Obory pro dívky

Je super, že jsi tady.

Tyto obory jsou pro dívky. Máme jich několik a všechny jsou zajímavé.

Maturitní obory

Administrativa
a dokumentace


Robotika
a automatizace
ve strojírenství

Počítačový design
a reklama

Aplikace počítačů
v technice
a robotice

Mechanik seřizovač -
Programátor CNC strojů

Maturitní obor 

s výučním  listem

Obory 

s výučním listem

Jemný mechanik