Kód oboru

65-51-E/01

Název oboru

Stravovací a ubytovací služby

Školní vzdělávací program

Kuchař – číšník

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list

 

Obor je vhodný pro dívky i chlapce. Poskytuje střední vzdělání s výučním listem. Příprava žáků oboru je organizována jako tříleté studium.

Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, manuálních dovedností potřebných k vykonávání povolání kuchař – číšník. 

Během studia se žáci naučí připravovat pokrmy teplé a studené kuchyně, osvojí si dodržování hygieny a bezpečnosti v gastronomickém provozu. Žáci se seznámí se zásadami jednoduché obsluhy a estetiky a naučí se jednat s hosty.

Během studia bude využívat moderní zařízení a náčiní ve stravovacím i odbytovém středisku.

Uplatnění v praxi:

Absolvent se uplatní při výkonu povolání jako kuchař – kuchařka, a to v pozici zaměstnance v různých gastronomických provozech.

Další uplatnění může nalézt jako číšník – servírka při obsluze hostů v menších provozech restauračních zařízeních či v dalších provozovnách.

Splnění povinné školní docházky.

Splnění zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).

   

Přijímací zkoušky se nekonají.

Informace o závěrečné zkoušce ZDE.