Příjmení, jméno a titul

Telefonní číslo

Funkce

e Funkce   emailová adresa

Pracoviště

Barešová Markéta

606 707 923

asistentka pedagoga

marketa.baresova@skolynome.cz

Opočno

Bartošová Hana, Bc.

725 399 914

učitelka odborného výcviku

hana.bartosova@skolynome.cz

Opočno

Čápová Hana

725 399 928

učitelka odborného výcviku

hana.capova@skolynome.cz

Opočno

Čejchan Jiří

734 319 824

vedoucí učitel odborného výcviku 

jiri.cejchan@skolynome.cz

Opočno

Dvořáková Hana, Ing.

601 590 456

učitelka teoretických předmětů

hana.dvorakova@skolynome.cz

Opočno

Felcman Dušan, Mgr.

601 590 448

učitel, výchovný poradce pro OŠ Opočno

dušan.felcman@skolynome.cz

Opočno

Gregorová Miloslava

601 590 457

učitelka odborného výcviku

miloslava.gregorova@skolynome.cz

Opočno

Hejduková Ivana, Mgr.

603 867 764

vedoucí učitelka teoretických předmětů 

ivana.hejdukova@skolynome.cz

Opočno

Hencl Jindřich

720 964 364

učitel odborného výcviku

jindrich.hencl@skolynome.cz

Opočno

Killarová Dana

 

bezpečnostní pracovnice

dana.kilarova@skolynome.cz

Opočno

Klapková Kateřina

736 230 721

asistentka pedagoga

katerina.klapkova@skolynome.cz

Opočno

Kopecká Kamila

734 319 823

vychovatelka Opočno, ubytování

kamila.kopecka@skolynome.cz

Opočno

Mončeková Anna

731 443 914

učitelka odborného výcviku

anna.moncekova@skolynome.cz

Opočno

Musilová Martina, Mgr.

720 967 960

vychovatelka

martina.musilova@skolynome.cz

Opočno

Paliculinová Markéta, Bc.

601 380 920

učitelka odborného výcviku

marketa.paliculinova@skolynome.cz

Opočno

Poláčková Lenka

608 520 301

asistentka pedagoga

lenka.polackova@skolynome.cz

Opočno

Ruiderová Simona, Mgr.

601 380 922

učitelka teoretických předmětů

simona.ruiderova@skolynome.cz

Opočno

Sobotková Pavlína Mgr.

731 443 913

zástupkyně ředitelky

pavlina.sobotkova@skolynome.cz

Opočno

Svatoň Jiří

601 590 453

učitel odborného výcviku

jiri.svaton@skolynome.cz

Opočno

Tláskalová Jana

 

asistentka pedagoga

     jana.tlaskalova@skolynome.cz

Opočno

Ulman Jaroslav

602 664 066

učitel odborného výcviku

jaroslav.ulman@skolynome.cz

Opočno