Příjmení, jméno a titul

Telefonní číslo

Funkce

Pracoviště

Bartošová Hana, Bc.

725 399 914

učitelka odborného výcviku

Opočno

Čápová Hana

725 399 928

učitelka odborného výcviku

Opočno

Čejchan Jiří

734 319 824

vedoucí učitel odborného výcviku 

Opočno

Dvořáková Hana, Ing.

601 590 456

učitelka teoretických předmětů

Opočno

Felcman Dušan, Mgr.

601 590 448

učitel, výchovný poradce pro 

Opočno

Gregorová Miloslava

601 590 457

učitelka odborného výcviku

Opočno

Hejduková Ivana, Mgr.

603 867 764

vedoucí učitelka teoretických předmětů 

Opočno

Hencl Jindřich

720 964 364

učitel odborného výcviku

Opočno

Killarová Dana

 

bezpečnostní pracovnice

Opočno

Kopecká Kamila

734 319 823

vychovatelka Opočno, ubytování

Opočno

Mončeková Anna

731 443 914

učitelka odborného výcviku

Opočno

Musilová Martina, Mgr.

720 967 960

vychovatelka

Opočno

Paliculinová Markéta, Bc.

601 380 920

učitelka odborného výcviku

Opočno

Ruiderová Simona, Mgr.

601 380 922

učitelka teoretických předmětů

Opočno

Svatoň Jiří

601 590 453

učitel odborného výcviku

Opočno

Ulman Jaroslav

602 664 066

učitel odborného výcviku

Opočno