Příjmení, jméno a titul

Telefonní číslo

Funkce

Pracoviště

Ducháčová Petra, Mgr.

702 021 459

vedoucí pracoviště OŠ Broumov

Broumov

Kubečková Radka

 601 365 524

učitelka odborného výcviku

Broumov

Obršálová Petra, DiS.

601 380 917

učitelka odborného výcviku

Broumov