Charakteristika oboru:

Obor poskytuje střední odborné vzdělání ukončené výučním listem.

Žáci se orientují v různých surovinách a zpracovávaných materiálech, v používání nástrojů, strojů a technologických postupů. Seznámí se teoreticky i prakticky
s postupy zpracování plechových součástí (stříhání, ohýbání, lisování, pájení, svařování, tmelení, broušení, povrchové úpravy apod.). Orientují se v oblastech různých oprav karosérií, dovedou vyhodnotit poškození a zvolit optimální postup opravy. Seznamují se s nářadím a to jak klasickým, tak speciálním nářadím pro karosářské a klempířské práce.

Učí se používat základní technologie svařování-plamenem, elektrickým obloukem
v ochranné atmosféře, řezat kyslíkem, svařovat odporovým bodovým svařováním. Žáci mohou absolvovat svářečský kurz a získat oprávnění pro svařování plamenem a  v ochranné atmosféře CO2.

V průběhu studia probíhá kurz autoškoly, který je hrazený školou.

Možnosti uplatnění absolventů

Uplatnění v praxi:

Absolventi uplatní získané znalosti a dovednosti ve výrobních i opravárenských firmách v profesích karosář, klempíř, svářeč.

Možnosti dalšího studia:

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se mohou žáci přihlásit na studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

Přijímací podmínky:

Splněná povinná školní docházka.

Zdravotní způsobilost.

Obor poskytuje střední odborné vzdělání ukončené výučním listem.

Žáci se orientují v různých surovinách a zpracovávaných materiálech, v používání nástrojů, strojů a technologických postupů. Seznámí se teoreticky i prakticky
s postupy zpracování plechových součástí (stříhání, ohýbání, lisování, pájení, svařování, tmelení, broušení, povrchové úpravy apod.). Orientují se v oblastech různých oprav karosérií, dovedou vyhodnotit poškození a zvolit optimální postup opravy. Seznamují se s nářadím a to jak klasickým, tak speciálním nářadím pro karosářské a klempířské práce.

Učí se používat základní technologie svařování-plamenem, elektrickým obloukem
v ochranné atmosféře, řezat kyslíkem, svařovat odporovým bodovým svařováním. Žáci mohou absolvovat svářečský kurz a získat oprávnění pro svařování plamenem a  v ochranné atmosféře CO2.

V průběhu studia probíhá kurz autoškoly, který je hrazený školou.

Možnosti uplatnění absolventů

Uplatnění v praxi:

Absolventi uplatní získané znalosti a dovednosti ve výrobních i opravárenských firmách v profesích karosář, klempíř, svářeč.

Možnosti dalšího studia:

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se mohou žáci přihlásit na studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

Přijímací podmínky:

Splněná povinná školní docházka.

Zdravotní způsobilost.