Charakteristika učebního oboru:

Obor je vhodný pro chlapce a dívky a poskytuje střední odborné vzdělání ukončené výučním listem.

Absolvent dovede sestavovat, oživovat, seřizovat, ošetřovat, udržovat, opravovat, zkoušet a revidovat výrobky a zařízení z oblasti přesné mechaniky
(např. optickomechanické přístroje, časoměrná zařízení, kancelářskou techniku, lékařské, laboratorní, kontrolní a měřicí přístroje, vážicí zařízení, aj., jejich komponenty a součásti).

Má přehled o strojírenských materiálech, jejich výrobě, zkoušení, použití a zpracování.

Rozumí technické dokumentaci a její tvorbě i v CAD systémech a pozná základní principy CNC obrábění.

Možnosti uplatnění absolventů

Uplatnění v praxi:

Absolventi se mohou uplatnit v povoláních mechanik a seřizovač strojů a zařízení, hodinář, optik, popř. v typových pozicích mechanik přístrojů a strojů, mechanik optických přístrojů, mechanik vah.

Možnosti dalšího studia:

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se mohou žáci přihlásit na studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

Přijímací podmínky:

Splněná povinná školní docházka.