Oasfffbrázek1

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Praktická škola dvouletá

Od 12. 4. 2021 bude pro žáky Praktické školy dvouleté probíhat výuka běžným způsobem – žáci budou přítomni ve škole.

Internát a školní jídelna zůstávají pro tyto žáky v provozu.

Odborná škola

Teoretická i praktická výuka probíhá prozatím i nadále distančním způsobem. Sledujte informace od třídních učitelů a školní email.

Žáci a žákyně mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd.


Připomínáme, že novelou Školského zákona je distanční vzdělávání pro žáky povinné.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení do systému