Kód oboru

29-51-E/01

Název oboru

Potravinářská výroba

Školní vzdělávací program

Cukrář

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list

 

 

Obor je vhodný pro dívky i chlapce a poskytuje střední vzdělání s výučním listem. Příprava žáků oboru je organizována jako tříleté studium.

Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, manuálních dovedností potřebných k vykonávání povolání cukrář. 

Během studia si žáci v rámci odborného výcviku osvojí znalosti a dovednosti
o zpracování  surovin a polotovarů, naučí se zhotovovat moučníky, zmrzliny, krémy, dorty, rolády atd., zdobit a modelovat cukrářské výrobky, poznávat a pracovat
s cukrářskými pecemi, kuchyňskými roboty a ostatním zařízením cukrářské dílny.

Splnění povinné školní docházky.

Splnění zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).

Přijímací zkoušky se nekonají.

 

Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při vykonávání jednoduchých činností při výrobě potravinářských výrobků, zejména při výrobě cukrářských výrobků, jemného pečiva a trvanlivého pečiva.

Je připravován především pro výkon jednoduchých činností při skladování surovin
a pomocných látek, při přejímce, přípravě, třídění, úpravě a hodnocení surovin k technologickému zpracování při manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, při jejich hodnocení, balení a expedici.

Uplatní se při obsluze a jednoduché údržbě strojů a zařízení v potravinářské výrobě. 

  • Informace o závěrečné zkoušce ZDE.
  • Informace o přijímacím řízení ZDE.