Cukrář

Kód oboru

29-51-E/01

Název oboru

Potravinářská výroba

Školní vzdělávací program

Cukrář

Délka a forma studia

tříleté denní studium

Zakončení studia

závěrečná zkouška

Získané vzdělání

výuční list