Charakteristika studijního oboru:

Obor je vhodný pro chlapce a dívky a poskytuje střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Žáci se během studia důkladně seznámí s problematikou programování a robotiky.

Navrhnou a nakonfigurují počítačovou síť i hardware jednotlivých počítačů v síti. Nainstalují a nastaví operační systémy a aplikační software serverům i klientským stanicím.

Naučí se tvořit webové stránky s využitím současných moderních metod a postupů (HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, redakční systémy).

Naučí se programovat vlastní desktopové a mobilní aplikace, případně jednočipové počítače a obsluhovat průmyslové roboty (např. C#, Java, Wiring).

Možnosti uplatnění absolventů

Uplatnění v praxi:

Správce IT a počítačových sítí, programátor počítačových a mobilních nebo webových aplikací.

Možnosti dalšího studia:

Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším studiu informatických a technických oborů na vysokých školách.

Přijímací podmínky:

Splněná povinná školní docházka.

Absolvování jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.